Darba laika un darba apmeklējuma uzskaites sistēma

Darba laika uzskaites sistēma izmanto personificētas RFID kartes, kā arī var izveidot Loginu un paroli.

Sistēma uzskaita darba apmeklētību, iespējams izdrukāt auditu, kur uzrādīsies apmeklētība, kā arī iespējams saprogrammēt katra darbinieka apmeklējuma grafiku, un neizpildīšanas rezultātā, viss tiks uzrādīts sistēmā.

Var izmantot datora licenci un tad nav mēneša maksas (vienreizējs pirkums), vai var izmantot un nomāt serveri “mākonī” , kas paplašina informācijas pieejamību un atvieglo sistēmas

The built-in RFID proximity reader of the TM-616 terminal ensures efficient and reliable attendance tracking. Combine with PC software for single PC use or TimeMoto Cloud. Choose TimeMoto Cloud for instant synchronization across your entire network from any location at any time, making it easy for employees to clock in and out while giving you powerful tools to efficiently manage your workforce.