EWQ – sistēmas papildus komponentes

  • Master panelis (galvenais displejs) – Rāda izsaukto numuru un darba vietu
  • Darba vietas vadības pults (Izsaukt nākamo klientu, atkārtot izsaukumu, beigt darbu)
  • WEB programmatūra (Darba vietās nepieciešami datori un interneta pieslēgums. Var izsaukt klientu, rāda cik cilvēku ir rindā, numura pāradresācija)
  • Darba vietas indikācijas panelis (Rāda darba vietas numuru un izsaukto numuru)
  • LCD pults (Iespējams izsaukt numuru, pāradresēt numuru, atkārtot izsaukumu, redzēt cik cilvēku ir rindā)
  • Apkalpoto numuru atmiņas indikācija

  Galvenais displejs

Galvenais displejs ar atmiņu (rāda iepriekš izsauktos numurus)

Darbinieka displejs (rāda izsaukto numuru)

Darbinieka pults (klienta izsaukšanai)

 

LCD darbinieka pults (pārsūtīt klientu uz citu pakalpojumu u.c.)

Virtuālā pults uz darbinieka datora