TESTI UN SERTIFIKĀCIJAS

Uzlaušanas tests

Lai veiktu seifa drošības kategorijas novērtējumu tiek veikts uzlaušanas tests.
EN-1143-1 testa metode tiek pielietota lai noteiktu seifu izturību 7 klasēs no
E0-EVI.

seifi SECURED

*Sertifikāta plāksnītes paraugs seifa iekšpusē.

Ar speciālo instrumentu palīdzību tiek veikta seifu uzlaušana. Katrai klasei ir noteikts seifa uzlaušanas laiks.
Pamatojoties uz šiem rezultātiem tiek piešķirtas drošības klases, kas savukārt kalpo par atskaites punktu apdrošinot seifa saturu-jo augstāka klase, jo par lielāku summu var apdrošināt tā saturu
Daudzām valstīm ir savi, iekšējie sertifikācijas institūti, kas veic testus arī pēc EN-1143-1 metodes, bet faktiski šiem seifiem no apdrošināsanas viedokļa, ir likviditāte tikai šajā valstī.
Lai izveidotu vienu neatkarīgu testa sertifikācijas institūtu Eiropā ir nodibināta
ECB-S (http://www.fup-gut.de/english/home_ecbs_e.htm) organizācija.

Testiem, kas ir veikti šās organizācijas ietvaros ir likviditāte visā Eiropā.
Piem. Francijas ražotājs savu produkciju var pārdot Zviedrijai un šis tests tiks apstiprināts. Iegādājoties seifu ar ECB-S sertifikāciju ir garantēta tā likviditāte gan privātajā, valsts un sabiedriskajā sektorā Eiropas Savienībā.

EN 14450 testa metode
Šī testa metode sākot ar 2005 gadu nosaka drošības pakāpi seifiem kas neprasa paaugstinātu drošību, kurus lieto ikdienas vajadzībām nelielas drošības uzturēšanai. Tā ir zemāka kā E0 klase EN-1143-1 testam un sadalās S1 un S2 klasēs.

Seifa slēdzeņu drošības klases

Tāpat kā seifiem arī slēdzenēm ir jābūt sertificētām un tām jāatbilst noteiktām prasībām.
Noteiktas klases seifam jābūt aprīkotam ar atbilstošas klases slēdzenēm(piem.’’A’’ klases slēdz var lietot no E0-E2 klases seifiem)

Slēdzeņu standarti un atbilstošā klase
EN 1300 – A, B,C, D
Vds – 1,2,3,4
ECB-S. – JA
UL – TYP

seifi SECURED

*Seifu, ATM un bruņu durvju slēdzeņu Testa paraugs.

Bruņu istabu drošības testi saskaņā ar EN-1143-1 testa metodi (ECB-S) No V-XIII klasei.
___________________________________________________________________________________________

Ugunsdrošības tests

Tā ir testa metode, kas nosaka dokumenta identitātes saglabāšanās laiku pie noteiktas temperatūras.
Testa metode EN-1047-1

seifi SECURED

*Sertifikāta plāksnīte seifa iekšpusē _DIS maknētisko nesēju seifiem.

Tests tiek veikts ievietojot seifu krāsnī, kur seifa ārējā temperatūra ir 1090°C un iekšējā temperatūra nepārsniedz 175°C papīram vai 50°C magnētiskiem nesējiem.
Pieredze rāda, ka ugunsgrēka gadījumā vidējā degšanas temperatūra ir 600°C. Līdz ar to satura saglabāšanās ilgums būs lielāks.

Uguns testa apzīmējumi ir:
30P, 60P, 90P un 120 P kas nosaka laiku 30min, 1h-2h.
Vai 60DIS un 120 DIS magnētiskiem nesējiem.

Testa nosaukumi:
VDMA-Vācija
UL-ASV
JIS-Japāna
NT FIRE-Skandināvija

VDMA tests atšķiras no pārējiem, jo seifs tiek papildus mests no 9.5 m augstuma pārbaudot vai tas neatvērsies pie nokrišanas (degšanas gadījumā krītot caur ēkas stāviem).

DIN 4102 ugunsdrošības standarts (Vācija)
Šis standarts nosaka kādai ir jābūt dubultu sienu seifa izolācijai, lai tas izturētu uguni līdz 30 P (30 min.).